Start

Årets branschdag

MARKET RESEARCH &
CUSTOMER INSIGHT SUMMIT 2016

14 september 2016 • Teaterskeppet & Stockholms skärgård


Anmäl dig nu!

Nya förutsättningar för data och insikter i en allt mer digital värld

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik har på kort tid skapat en ny kontext för hur vi lever, kommunicerar och agerar i samspelet mellan digitala och fysiska kanaler.

Att samla och analysera kunddata är en förutsättning för att kunna vara relevant i sin marknadskommunikation, i agerandet gentemot kund och sitt erbjudande. I en värld där vi är allt mer uppkopplade, tillgängliga och sammanlänkade har företag direkt tillgång till kunden och data på ett sätt som inte var möjligt för bara några år sedan. Insikter kan utvecklas snabbare och får en mer direkt påverkan i kontakten med kunden. I denna nya värld där digitala och fysiska kanaler samspelar ser också köpbeteendet och kundresan väldigt annorlunda ut och kraven på en positiv upplevelse i kundmötet ökar. Hur drar du på bästa sätt nytta av insikterna i kommunikationen och agerandet gentemot kund?

Denna förändring ställer också stora krav på hela marknadsundersökningsindustrin som står inför olika utmaningar. Hur kan man bli snabbare på att leverera konkreta insikter? Hur kan man följa kunden i dennes allt mer komplexa kundresa och fånga viktiga insikter i samspelet mellan digitala och fysiska kanaler? Hur går man från ett projekttänk till ett ständigt pågåendes insiktsarbete tillsammans med kunderna? Hur kan man öka värdet och bli ännu bättre på
att ta fram insikter som ger konkret affärsnytta?

Välkommen till Market Research & Customer Insight Summit 2016 – årets viktigaste mötesplats!

Keynote Speaker

Patrik Stoopendahl

Patrik Stoopendahl
Deputy Director Consumer, Markets & Innovation
Kairos Future

Läs mer
x

Patrik arbetar som konsult och  affärsantropolog samt biträder i ledningen av affärsområdet Consumer, Markets & Innovation. Patrik är specialiserad på kvalitativa metoder och analys, och arbetar med att förmedla djup förståelse för människors faktiska beteenden och har särskilt profilerat sig mot konsumtion och konsumtionsbeteende. Till vardags stöttar han företag och organisationer i utvecklingen av strategier, kommunikationsidéer och nya koncept utifrån analyser av nordisk och internationell konsumtionskultur. Patrik är också en av författarna till boken Köprevolutionen. Under anförandet kommer han att hjälpa dig att förstå vad den digitaliserade köpprocessen betyder för just era kunder och er affär. Den hjälper dig att tänka nytt, konsumentcentrerat och digitalt.

Köprevolutionen – hur den digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring

Digitaliseringen av samhället är en av vår tids största och mest omvälvande förändringar. Med den nya tekniken blir konsumenten och därmed även köpprocessen allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för många verksamheter. I den pågående ”köprevolutionen” står handeln i frontlinjen och dess gränssnitt digitaliseras snabbt. 

 • Vad händer då konsumenterna styr, inte varumärkena?
 • På vilket sätt får köprevolutionen konsekvenser på sättet att göra affärer, marknadsföring, varumärkespositionering och hur vi organiserar oss?
 • Digitaliseringens konsekvenser utanför handelns gränser

Keynote Speaker

Daniel-Ewerman-web

Daniel Ewerman
VD
Transformator Design

Läs mer
x

Daniel är i grunden industridesigner. 1998 startade han Transformator Design som är ledande inom Service Design. Det innebär att de är specialister på att designa och utveckla attraktiva tjänster och kundupplevelser utifrån kundinsikter. Genom kundsamtal, observationer och andra metoder kartlägger de kundernas behov, beteenden, förväntningar, drivkrafter och önskemål. Med dessa insikter som grund skapar de lösningar som bygger på kundernas egen verklighet. Daniel är också författare till boken ”Kundupplevelse – varför vissa organisationer lyckas och andra inte”.

Kundens komplexa köpbeteende – hur analyserar du kundresan och drar nytta av insikterna i agerandet gentemot kund

 • Att analysera och förstå kundresan – så säkerställer du att kundresan blir sann
 • Hur kan du följa dina kunder och få viktiga insikter om kundens allt mer komplexa köpbeteende?
 • Så tar du fram relevant data och insikter om vad kunden verkligen vill veta, när och på vilket sätt
 • Hur hittar du de viktigaste och avgörande punkterna i kundresan?
 • Så kan du omsätta insikterna i agerandet gentemot kunden i olika kanaler sammantaget och skapa en positiv kundupplevelse

Keynote Speaker

Donna Hanafi

Donna Hanafi
Chef för kundupplevelse och insikt
Tictail

Läs mer
x

Donna är ansvarig för kundsuccé och insikter på Tictail. Hon har studerat Human-computer interaction på KTH och haft ledande positioner kring marknadsföring och tillväxt i olika företag. Hon är övertygad om att tillväxt kommer från kundinsikt och att verkligen förstå kundupplevelsen. Hon menar att det är viktigt att arbeta med data och göra affärsutvecklingen och marknadskommunikationen mer fokuserad på kunden. 2015 blev hon utnämnd av Veckans affärer till en av Sveriges största digitala supertalanger.

Från data till insikter för en positiv kundupplevelse och tillväxt i en digital värld

 • Att kartlägga beteenden och upptäcka nya behov och affärsmöjligheter genom smart data
 • Så kan du kombinera olika typer av datakällor för ökad kundinsikt och förståelse för kundens beteende och behov
 • Så kan du följa kundernas resa digitalt och verkligen förstå hur deras köpbeslut fattas och därmed också utveckla kundupplevelsen och skapa tillväxt
 • Mät, mät, mät och analysera – men framförallt AGERA!

Moderator och talare

Karin-Nelsson

Karin Nelsson
Ordförande
SMIF

Läs mer
x

Karin är ordförande i SMIF samt senior partner i Inizio. Hon arbetar med affärsutveckling och har en gedigen meritlista inom ledarskap, entreprenörskap och  verksamhetsutveckling där undersökningsbranschen finns som en röd tråd, både i mindre startups och större internationella koncerner som Sifo, Gallup, Novus och Synovate. Karin har en stor kunskap vad gäller research. Hon kommer under detta pass dela med sig av sina tankar kring hur vi måste arbeta annorlunda med research och kundinsikter i framtiden.

Rethink Market Research & Customer Insight

 • Hur kan vi på bästa sätt ta reda på kundernas behov och beteenden i dagens allt mer digitala värld med olika ekosystem?
 • Vilka nya och kompletterande metoder finns att ta till då benägenheten att svara på långa enkäter och undersökningar minskar?
 • Framtidens undersökningsarkitektur och plattformar för kundinsikt
 • Hur kan vi gå från projekt till partnerskap med kunden och vad innebär egentligen det?
 • Hur fångar vi insikter mer kontinuerligt och blir snabbare på att agera på insikter genom att arbeta mer iterativt

Övriga talare och praktikfall

Fredrik Törn

Fredrik Törn
Head of Insights, analytics & intelligence
Coop Sverige

Läs mer
x

”Kundinsikt i allt vi gör” är en viktig del i Coops strategi för att göra deras affär mer lönsam. Under anförandet får du ta del av hur Coop arbetar med analys av kunder och kundinsikt på olika sätt samt hur de drar nytta av dessa insikter. Fredrik har en bakgrund som forskare och lärare inom marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm men har under de senaste fem åren arbetat i olika roller med analys och kundinsikt på Coop.

Att arbeta kundinsiktsdrivet i marknadskommunikationen och affärsutvecklingen – metoder för att förstå dina kunders verkliga behov

 • Hur vi arbetar för att förstå och förutse våra kunders verkliga behov samt vad de värderar och vill ha
 • Så drar vi nytta av våra kundinsikter i affärsutvecklingen och vårt erbjudande

Aleksander Naess

Aleksander Naess
Marknadsdirektör
Coca Cola Enterprises Sweden

Läs mer
x

Coca Cola arbetar med olika metoder för att skapa kundinsikter. Under anförandet får du ta del av hur de arbetar med kundinsikt och drar nytta av kunskapen för rätt produktplacering och erbjudande ute i butiken.

Att utifrån kundinsikt anpassa utformningen av erbjudandet och placeringen av produkter i butik

 • Att på djupet förstå vem som är din kund, vad de är intresserade av och vad de värderar
 • Olika metoder för att skaffa kundinsikt och förstå dina kunders beteende och behov – hur vi arbetar med öppna frågor, kundobservationer och andra metoder
 • Hur vi drar nytta av våra kundinsikter vid placeringen i butik samt utformningen av vårt erbjudande gentemot slutkund

Sarah Adolfsson

Sarah Adolfsson
Marknadschef
Scandinfo

Läs mer
x

Scandinfo har utvecklat en standardiserad produkt för att mäta kundnöjdhet i fastighetsbranschen. Metoden innebär ett annat sätt att arbeta med undersökningar och resultat där man får snabbare återkoppling kring kundnöjdhet vilket också möjliggör för företagen att agera direkt på resultaten. Under anförandet får ni bland annat ta del av hur man kan paketera och visualisera insikter så att de blir relevanta för beslutsfattarna samt hur man kan använda undersökningen som ett managementverktyg för att driva förändring och få nöjdare kunder.

Visualisering och paketering av insikter – så presenterar och tillgängliggör du komplicerad data på ett transparent och relevant sätt

 • Så har vi utvecklat en undersökning för kundnöjdhet som vi genomför kontinuerligt och där resultaten uppdateras dagligen
 • Så avgör du vilka insikter som är relevanta samt paketerar stora mängder data och gör den begriplig och tillgänglig för övriga organisationen
 • Hur du paketerar data kontinuerligt för olika roller i organisationen och gör den relevant och möjlig att agera på i tid

Undersökningar och kundinsikt som managementverktyg för att driva förändring och skapa nöjdare

 • Så kan du genom transparens kring resultaten skapa förtroende och drivkrafter för att utveckla verksamheten samt stärka kundnöjdheten – ta del av ett konkret case

Johan Ydring

Johan Ydring
Head of Media & Analysis
TUI Nordic

Läs mer
x

Johan är medie- och analyschef på TUI Nordic. Under anförandet får du ta del av hur TUI Nordic arbetar för att följa sina kunder i olika kanaler och säkerställa rätt kommunikation och budskap längs kundresan.

Så fångar du viktiga insikter och säkerställer rätt kommunikation längs kundresan

 • Kan du följa dina kunder över olika plattformar och få viktiga insikter om kundens behov och beteende?
 • Hur samverkar digitala, mobila, sociala och fysiska kanaler och hur kan du mäta deras betydelse i det totala ekosystemet?
 • Så drar du nytta av insikterna för att säkerställa en effektiv kommunikation och rätt budskap under kundresan

Tobias Waldefeldt Lindner

Tobias Waldefeldt Lindner
Ansvarig Partnerstudion
Aftonbladet

Läs mer
x

Aftonbladet erbjuder via Partnerstudion annonsfinansierade artiklar. Telia har under det senaste året nyttjat detta i sin kommunikation kring ”Det digitala livet” för att stärka sitt varumärke. Innehållet i artiklarna styrs till stor del utifrån en panel som representerar svenska folket. Kommunikationen säkras och anpassas också utifrån insikter som man samlar på sig kontinuerligt och i interaktion med läsarna. Materialet kan även paketeras om och användas av Telia för direkt kommunikation och i sociala medier. Under anförandet kommer Aftonbladet och Telia berätta mer om detta arbete och hur de optimerat kommunikationen.

Hur Telia optimerar kommunikationen och lyfter varumärket genom kundinsikt

 • Native-reklam och branded content – vart är kommunikationen på väg?
 • Så kan du kombinera paneler och andra mer traditionella metoder med trafikinformation och annan data för ökad kundinsikt
 • Iterativa arbetssätt, A/B-tester, micro research med korta frågor – så lär vi oss vad som fungerar och ger bäst effekt i interaktion med kunden
 • Så agerar vi på våra insikter i syfte att stärka relationen och lyfta varumärket

Karolina Hulphers

Karolina Hülphers
Digital & Social Media Manager
Telia

Läs mer
x

Aftonbladet erbjuder via Partnerstudion annonsfinansierade artiklar. Telia har under det senaste året nyttjat detta i sin kommunikation kring ”Det digitala livet” för att stärka sitt varumärke. Innehållet i artiklarna styrs till stor del utifrån en panel som representerar svenska folket. Kommunikationen säkras och anpassas också utifrån insikter som man samlar på sig kontinuerligt och i interaktion med läsarna. Materialet kan även paketeras om och användas av Telia för direkt kommunikation och i sociala medier. Under anförandet kommer Aftonbladet och Telia berätta mer om detta arbete och hur de optimerat kommunikationen.

Hur Telia optimerar kommunikationen och lyfter varumärket genom kundinsikt

 • Native-reklam och branded content – vart är kommunikationen på väg?
 • Så kan du kombinera paneler och andra mer traditionella metoder med trafikinformation och annan data för ökad kundinsikt
 • Iterativa arbetssätt, A/B-tester, micro research med korta frågor – så lär vi oss vad som fungerar och ger bäst effekt i interaktion med kunden
 • Så agerar vi på våra insikter i syfte att stärka relationen och lyfta varumärket

Martin Hehrne

Martin Hehrne
Regional Measurement Lead
Facebook

Läs mer
x

Martin har en gedigen bakgrund från research, mätning och analys. Han arbetar idag som Measurement Lead på Facebook i Norden. Det innebär att han är ansvarig för research i syfte att hjälpa annonsörer att bättre använda Facebook.

Att isolera och påvisa effekten av en enskild kommunikationsinsats

Många företag kommunicerar och spenderar sin marknadsbudget på flera olika kanaler, såväl online som offline, vilket skapar en effekt sammantaget. Men hur kan man egentligen härleda en enskild insats och veta vilken effekt den ger? Under detta pass går vi igenom hur man kan hantera utmaningen att isolera de verkliga effekterna av en kommunikationsinsats

Sofia Grosche

Sofia Grosche
Chef insikt och innovation
Länsförsäkringar

Läs mer
x

När kunden hoppar mellan olika kanaler krävs det en gemensam bild av kunden och samarbete tvärs över hela organisationen för att skapa en positiv kundupplevelse. Under passet får du ta del av hur Länsförsäkringar jobbar med kundresan för att förbättra sina tjänster och kundupplevelsen oavsett kanal.

Att skapa en bättre kundupplevelse genom att jobba kundcentrerat – ta del av praktiska erfarenheter från Länsförsäkringar

 • Vad krävs av en kundfokuserad organisation?
 • Så skapar du insikter om kundresan – vad olika kunder har för drivkrafter och förväntningar
 • Hur du skapar en enhetlig bild av kunden och hur kundresan ser ut – en förutsättning för att förbättra kundupplevelsen oavsett kanal
 • Hur vi med utgångspunkt från kundresan säkerställer att kunden möts av rätt budskap samt en positiv och likvärdig upplevelse längs med kundresan oavsett kanal
 • Så använder och utvecklar vi kundresan kontinuerligt för att förbättra kundupplevelsen och våra tjänster

Katarina Walter

Katarina Walter
VD
Antrop

Läs mer
x

När kunden hoppar mellan olika kanaler krävs det en gemensam bild av kunden och samarbete tvärs över hela organisationen för att skapa en positiv kundupplevelse. Under passet får du ta del av hur Länsförsäkringar jobbar med kundresan för att förbättra sina tjänster och kundupplevelsen oavsett kanal.

Att skapa en bättre kundupplevelse genom att jobba kundcentrerat – ta del av praktiska erfarenheter från Länsförsäkringar

 • Vad krävs av en kundfokuserad organisation?
 • Så skapar du insikter om kundresan – vad olika kunder har för drivkrafter och förväntningar
 • Hur du skapar en enhetlig bild av kunden och hur kundresan ser ut – en förutsättning för att förbättra kundupplevelsen oavsett kanal
 • Hur vi med utgångspunkt från kundresan säkerställer att kunden möts av rätt budskap samt en positiv och likvärdig upplevelse längs med kundresan oavsett kanal
 • Så använder och utvecklar vi kundresan kontinuerligt för att förbättra kundupplevelsen och våra tjänster

Arrangeras av


Samarbetspartners


Mediapartner

Områden och frågor som kommer behandlas

 • Metoder för att förstå och förutse dina kunders verkliga behov

 • Framtidens kundbeteende och kundresor – hur kan vi följa kunden över olika plattformar och fånga viktiga insikter

 • Kundupplevelsen – hur säkerställer du att du är relevant i kommunikationen samt ger en positiv och likvärdig upplevelse oavsett kanal

 • Hur du arbetar kundinsiktsdrivet i kommunikationen och affärsutvecklingen

 • Att gå från smart till supersmart – genom att kombinera olika metoder och data 


Ladda ner programmet

MARKET-RESEARCH-O-CUSTUMER-INSIGHT-SUMMIT-2016

Tider och hållpunkter för dagen

08:30-09:00 
Registrering, kaffe med smörgås och nätverkande

09:00-09:10
Ability Partner inleder konferensen

09:10-09:35 Expertanförande
Karin Nelsson, SMIF

09:40-10:15 Keynote Speaker
Patrik Stoopendahl, Kairos Future

10:25-10:45
Förmiddagskaffe och nätverkande

10:45-11:15 Case
Fredrik Törn, Coop Sverige

11:20-11:50 Case
Aleksander Naess, Coca Cola Enterprises Sweden

11:55-12:20 Case
Sarah Adolfsson, Scandinfo

12:20-13:20
Lunch och nätverkande

13:20-13:50 Keynote Speaker
Daniel Ewerman, Transformator Design

13:55-14:25 Case
Johan Ydring, TUI Nordic

 

14:30-15:00 Case
Tobias Waldefeldt Lindner, Aftonbladet
Karolina Hülphers, Telia

15:00-15:30
Eftermiddagskaffe och nätverkande

15:30-16:00 Expertanförande
Martin Hehrne, Facebook

16:05-16:35 Keynote Speaker
Donna Hanafi, Tictail

16:40-17:10 Case
Sofia Grosche, Länsförsäkringar
Katarina Walter, Antrop

17:15-17:30 SMIF prisutdelning
Årets nykomling

17:30
Konferensen sammanfattas och avslutas

17:30-18:15
Mingel

18:30-21:30
Båttur i Stockholms skärgård med middag på Teaterskeppet

21:30
Båten anländer till Skeppsbron

21:30-24:00
Party och insiktsfulla diskussioner

Pris

Konferens
6.490 kr exkl. moms.

Medlemsrabatter
Medlemmar i SMIF får 1.000 kr i rabatt på aktuellt pris
Medlemmar i SMUF, Esomar och SÖK får 500 kr i rabatt på aktuellt pris
OBS! Medlemskap anges vid anmälan för att erhålla rabatten.

I priset ingår digital dokumentation, fika och lunch för dagen samt efterföljande mingel. Kvällsarrangemanget med 3 rätters middag och två glas vin/öl/alkoholfritt samt båttur i Stockholms skärgård ingår i priset men kräver en anmälan som sker i samband med bokningen. Teaterskeppet har fullständiga dryckesrättigheter. Ev. dryck utöver vad som ingår beställs av var och en i baren.

Tid & plats

Konferens 14 september 2016
Teaterskeppet
Skeppsbrokajen 104
Stockholm

Boende i Stockholm

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du bokar dig så erhåller du rabatt.

First Hotel Reisen, Skeppsbron 12, 08-22 32 60

Mornington Hotel, Nybrogatan 53. 08-507 330 00

Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00

Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Anmälan

Anmälan

Personuppgifter - Deltagare

Adressuppgifter till arbetsplats

Faktureringsadress

Om annan än ovan.

Övrigt

Sending

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
Fax 08-694 91 04
e-post info@abilitypartner.se

Ta del av hela vårt utbud på:

www.abilitypartner.se